Home


Op deze website kan je vertalingen vinden van artikelen die recent zijn verschenen in Engelse-, Duitse- of Franstalige media. Zij hebben alle het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) als onderwerp. De vertalingen heb ik gemaakt voor de Vereniging Basisinkomen. Zij zijn eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief en zijn ook te vinden op de website van de vereniging.

Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen? (OBi)

Universeel: Ieder persoon heeft, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, etc. het recht om dit inkomen te ontvangen.

Individueel: Iedere vrouw, man en kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van burgerlijke staat, gezinssamenstelling of huishouden.

Onvoorwaardelijk: Het basisinkomen is een mensenrecht dat aan geen enkele randvoorwaarde gebonden is. Niet aan de verplichting een betaalde baan te aanvaarden, maatschappelijk nuttig werk te verrichten of zich volgens bepaalde traditionele rolpatronen te gedragen. Het staat ook los van inkomen, spaartegoeden of andere bezittingen.

Voldoende hoog: De hoogte van het basisinkomen moet borg staan voor een redelijke levensstandaard, zodat een leven in waardigheid, materiële zekerheid en volledige deelname aan de samenleving mogelijk is. Dit betekent dat het netto-inkomen tenminste gelijk moet zijn aan de armoedegrens, zoals vastgesteld door EU-normen, wat overeenkomt met 60% van het zogenaamde mediane, netto inkomen van het land waarin men leeft.

Deze vier kriteria zijn overgenomen uit de officiële tekst van het Europees Burgerinitiatief voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in alle landen van de Europese Unie. Tijdens de campagne, die liep van 14 januari 2013 tot 14 januari 2014, konden mensen hun steunbetuiging achterlaten op de gezamenlijke website http://basicincome2013.eu/. Op 14 januari 2014 had het Burgerinitiatief meer dan 285.000 handtekeningen verzameld. Dat was helaas niet genoeg om de Europese Commissie te verplichten het Initiatief zorgvuldig te onderzoeken. Hoewel de Europese campagne afgelopen is, gaat de handtekeningenactie door. Ga daarvoor naar AVAAZ.org en teken de petitie!

Naar een overzicht van Duitse-, Engelse– of Franse vertalingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s